Ευκαιρίες καριέρας

Από το 2009 υπήρξε μια αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας κατά 60% για την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών μας.
Η Orthostatical εδώ και 20 χρόνια φροντίζει για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ένα φιλικό περιβάλλον ιδανικό για άτομα που θέλουν να μάθουν και πιστεύουν ότι μπορούν να προσφέρουν στον χώρο της αποκατάστασης.

Σε αυτό τον διαδικτυακό χώρο θα ανακοινώνονται οι Νέες Θέσεις Εργασίες. Μέχρι την ανακοίνωση όμως μιας νέας κενής θέσης, μπορείτε να αποστέλλετε τα βιογραφικά σας με  e-mail στο humanresource@orthostatical.gr, τα οποία θα κρατηθούν στο αρχείο μας και θα αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα μόλις ανοίξει μια νέα θέση.

Νέες θέσεις εργασίας στην Orthostatical