Θα χρειαστώ να κάνω ανακαίνιση μόλις εγκατασταθεί ο ανελκυστήρας σκάλας μου;

Ο νέος ανελκυστήρας σκάλας θα εγκατασταθεί στη σκάλα σας, όχι στον τοίχο σας έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα χρειαστεί καμία ανακαίνιση.
Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να πρέπει να αφαιρέσετε την κουπαστή της σκάλας ή να μικρύνετε το πρεβάζι του παραθύρου προκειμένου να μην συγκρούεται με τον νέο ανελκυστήρα σκάλας, οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί κάποια μικρή ανακαίνιση αφότου εγκατασταθεί ο ανελκυστήρας.