Όροι εγγύησης

1. Η επισκευή ή η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται πάντα από την Orthostatical (εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος),

2. Κάθε μέρος των αμαξιδίων χρήζει αναγκαίο να επισκευαστεί ή αντικατασταθεί όταν παρουσιαστεί βλάβη εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς και η επισκευή γίνεται άνευ χρέωσης μόνο όταν επιστραφεί στο εξουσιοδοτημένο service,

3. Σε κάθε επισκευασμένο ή αντικατεστημένο μέρος εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί όροι εγγύησης των αμαξιδίων,

4. Τα μέρη που αντικαθιστούνται μετά την λήξη της αρχικής εγγύησης, καλύπτονται από νέα εγγύηση 12 μηνών,

5. Όλα τα αναλώσιμα είδη δεν καλύπτονται από εγγύηση εκτός από εκείνα που παρουσιάζουν αδικαιολόγητη εργοστασιακή φθορά ή βλάβη. Τα είδη αυτά είναι ταπετσαρίες, λάστιχα, σαμπρέλες, πλαστικά μέρη και παρόμοια είδη. Στα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια περιλαμβάνονται οι μπαταρίες, τα μοτέρ, τα ηλεκτρικά μέρη κλπ.,

6. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν για την λιανική πώληση,

7. Κάτω από κανονικές συνθήκες η εγγύηση παύει να ισχύει όταν:

  • To αμαξίδιο ή μέρος αυτού δεν έχει συντηρηθεί ή επισκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως αυτές αναγράφονται σε κάθε εγχειρίδιο χρήσης, ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί πρότυπος εξοπλισμός
  • Η ζημιά έχει προέλθει από αμέλεια του χρήστη, πτώση, κακή χρήση
  • Η φθορά ή η βλάβη έχει προέλθει από την επέμβαση τρίτων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση της εταιρείας Orthostatical.