Πόσο διάστημα χρειάζεται για να εγκατασταθεί ένας ανελκυστήρας σκάλας;

Η πολυπλοκότητα της σκάλας σας θα καθορίσει το πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να εγκατασταθεί ο ανελκυστήρας, εντούτοις οι περισσότεροι ανελκυστήρες χρειάζονται από δύο έως τέσσερις ώρες για να εγκατασταθούν.