Τι θα συμβεί εάν αφήσω τον ανελκυστήρα σκάλας μου χωρίς φόρτιση;

Ακουστικά και οπτικά σήματα θα σας προειδοποιήσουν ότι ο ανελκυστήρας σας δεν βρίσκεται σε σημείο φόρτισης. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του ανελκυστήρα σκάλας πρέπει να παραμένει πάντα αναμμένη. Εάν οι μπαταρίες του ανελκυστήρα σκάλας αφεθούν να αδειάσουν εντελώς μπορεί να πρέπει να αντικατασταθούν.

Το Έξυπνο Σύστημα Ασφάλειας του Minivator θα φροντίσει ώστε ο ανελκυστήρας σκάλας να επιστρέφει πάντα στο σημείο φόρτισης παρέχοντας επί πλέον ασφάλεια ότι οι μπαταρίες δεν θα αποφορτιστούν.