Άτομα με παραπληγία(καθόλου μυική δύναμη στα πόδια)

Κατάλληλη άσκηση

Παθητική , ξεκινήστε με χαμηλή ταχύτητα και με χαμηλό επίπεδο άσκησης :

- για να διατηρήσετε την μυϊκή μάζα ή να καθυστερήσετε την μείωσή της

- να τονώσετε το κυστικό και εντερικό σύστημα

- να επηρεάσετε μία πιθανή αύξηση των μυϊκών οργάνων

Παρακαλώ σημειώστε: Δεν υπάρχει θετική επίδραση στην αύξηση της ικανότητας της καρδιάς παρά μόνο με άσκηση σε παθητική μέθοδο. Σας συνιστούμε άσκηση με το Thera-aktiv. Σύστημα Thera-trainerThera-vital ή Thera-live (αν είναι κατάλληλο , ακόμα και το Τhera-aktiv)

Γενικά θέματα με ημιπληγία/πάρεση, πολλαπλή σκλήρυνση και παρα-/τετραπληγία :

  • Η παθητική άσκηση επιτρέπει στον ασθενή να διατηρήσει την τρέχουσα συνολική λειτουργία του (όπως μυϊκή μάζα ή κινητικότητα των αρθρώσεων)
  • Είναι σημαντικό να ξεκινά με την παθητική άσκηση για να ελαττώσει την σπαστικότητα. Ο ασθενής μπορεί να μεταβεί στην ενεργητική άσκηση μετά από 2έως 10 λεπτά .
  • Η πιο χρήσιμη άσκηση συνδυάζει παθητική/ενεργητική γυμναστική με συμμετρική άσκηση
  • Η παθητική άσκηση είναι μία αποτελεσματική μέθοδος ώστε να τονώσει το κυστικό και εντερικό σύστημα και να εμποδίσει το ουροποιητικό σύστημα να μολυνθεί.