Άτομα που χρειαζονται αποκατάσταση μετά από ορθοπεδική επέμβαση.

Άτομα που μπορεί να εμφανίζουν:

- μειωμένη ελαστικότητα των αρθρώσεων(λύγισμα/τέντωμα)

- συσσώρευση υγρών στις αρθρώσεις

- μειωμένη ένταση των αρθρώσεων

Συνίσταται η άσκηση:

- μετά από 8 μέρες περίπου από την επέμβαση (συνεχή παθητική κίνηση)

- στη συνέχεια παθητική THERA-άσκηση (λύγισμα γόνατου 40-50ο , λύγισμα γοφού 40ο )

- σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μπορείτε να ξεκινήσετε με παθητική/ενεργητική/βοηθητική THERA-άσκηση

- μετά με ενεργητική άσκηση ξεκινώντας με 5watt ισχύ έως μέγιστη 100