Πόσο κοστίζει το THERA trainer;

Το THERA trainer επιχορηγείται από τα ασφαλιστικά ταμεία υπο ορισμένες προυποθέσεις , ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας του ασφαλισμένου αλλά και άλλων παραγόντων. Το ηλεκτρονικό ποδήλατο THERA trainer μπορείτε να το βρείτε στην Orthostatical σε πολύ προνομιακές τιμές και με δυνατότητα διακανονισμού. Η τιμή του κυμαίνεται από 2500€ μέχρι 4900€ ανάλογα με τα εξαρτήματα που ο κάθε ένας επιθυμεί.Η Οrthostatical σας προσφέρει μια δωρεάν παρουσιάση στο σπίτι σας χωρίς καμία επιπλέον δέσμευση.